Om mig

Jag befinner mig i den lyckliga omständigheten att kunna kombinera tre olika världar – politik, näringsliv och forskning.

Jag är riksdagsledamot för moderaterna sedan 2002, styrelseproffs och innehar en forskartjänst vid Lunds Universitet i nationalekonomi.

Nedan finner du en kort redogörelse av mitt CV.

 

CURRICULUM VITAE

 

Personuppgifter

Namn                                  Anne-Marie Pålsson

e-post                                 anne-marie.palsson@riksdagen.se

Formella meriter

Studentexamen, Kristianstad, 1970

Ekonomexamen, Lunds Universitet, 1974

MA, University of California, Santa Barbara, 1976

Doktorsexamen, Lunds Universitet, 1983

Tjänster

tf forskarassistent                                      840101-860630

tf högskolelektor                                        860701-901231

högskolelektor                                            910101 –

antagen som oavlönad docent             1996 –

Vetenskapliga meriter (i korthet)

Jag har undervisat på samtliga nivåer och inom de flesta olika ämnesområden, mikro och makroteori, offentlig ekonomi industriell ekonomi samt finansiell ekonomi. Jag har också utvecklat en rad kurser företrädesvis inom området för finansiell ekonomi.

Under åren 1996-2002 var jag chef för att ett tvärvetenskapligt (nationalekonomi, juridik, handelsrätt och företagsekonomi) forskningsprogram vid Lunds Universitet om den finansiella marknadens juridik. Inom projektet granskades samspelet mellan lagstiftning och de finansiella institutionernas agerande och ekonomisk utveckling. Programmet finansierades av Sparbanksstiftelsen i Malmö och frambringade ett stort antal vetenskapliga rapporter. Till projektet var totalt ett 10-tal seniora forskare, doktorander och lic-studenter knutna.

Jag har skrivit tre vetenskapliga böcker och ett stort antal vetenskapliga artiklar. Dessa berör företrädesvis hushållens finansiella situation såsom, riskattityder och portföljval, sparande och förmögenhetsfördelning, rättsliga strukturer på de finansiella marknaderna. Jag har också gjort arbeten inom området för skatteteori, jordbruksekonomi och arbetsmarknaden.

Icke akademiska meriter

ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin

arbetande ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin

ledamot i Vetenskapssocieteten

ledamot i Societas Ad Sciendum

ledamot SEB:s samhällsvetenskapliga råd

ordf IVA:S placeringsråd

Nuvarande styrelseuppdrag

styrelseledamot i Hagström och Qviberg

styrelseledamot i G L Beijer

styrelseledamot LFAB

styrelseledamot Länsförsäkringar Skåne (v ordf)

styrelseledamot Institutet för Framtidsstudier

ledamot LFAB Finansutskott

styrelseledamot i Riksrevisionen

styrelsesuppleant Riksbankens Jubileumsfond

 

Politiska uppdrag

Riksdagsledamot fr o m 2002

Ordinarie ledamot skatteutskottet 2002/2003

Ordinarie ledamot Näringsutskottet fr o m 2004

Ordinarie ledamot utrikesutskottet fr o m 2007 

Tidigare uppdrag

styrelseledamot i Länsförsäkringar Livbolag

styrelseledamot i Öresund AB

styrelseledamot i Andra AP-fonden

styrelseledamot i Aktiespararna

styrelseledamot i NÄFO

styrelseledamot i Humanix AB

styrelseledamot i Färs och Frosta Sparbank  AB

suppleant Flyingestiftelsen

styrelseledamot i SNS lokalgrupp i Malmö

ledamot av Stiftelsen för Främjande av Ekonomisk Forskning vid Lunds Universitet

medlem av Ekonomihögskolans Faculty

ledamot av MKB:s referensgrupp

styrelseledamot i Statshypotek AB  t o m mars 1997

styrelseledamot i Statshypotek Bank AB t o m mars 1997

styrelseledamot i Kristianstad Högskola

ledamot i Naturvårdsverkets forskningsråd, avdelningen för samhällsvetenskaplig forskning

styrelseledamot i Samhall Gripen AB

ledamot i Forskningsrådsnämndens kommitte ”Individ-hälsa och samhälle”

ledamot av Riksbankens Jubileumsfonds kapitalmarknadsgrupp

ledamot av LRF finansråd

Utredningsuppdrag

sakkunnig i utredningen om värdepappersfonder (dir 1999:108)

medlem i regeringens omställningskommission

Utmärkelser

Årets Ekonomkvinna            1995

Årets ”mansgris”                  1995

Mottagare av Ljuspriset        1995

Mottagare av HAROS guldmedalj 1994

Mottagare av Sydsvenska Handelskammarens pris för ”framstående forskning” 1996

Övrigt

Kommenterat konjunkturfrågor 10 års tid i radioprogrammet ”Ekonomiska Klubben”

tidigare krönikör i Aktiespararen

tidigare krönikor i Post och Inrikes tidningar

skrivit ett stort antal artiklar i Sydsvenska Dagbladet, Dagens Industri, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Affärsvärlden, Aktiespararen, Privata Affärer, Lantbrukarens Affärer

flitigt anlitad föredragshållare i ekonomiska frågor

tidigare medlem av Aktiefrämjandets jury för bedömning av bästa uppsats inom området för finansiell ekonomi (tävlingen är nu nedlagd)

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: