Obama, Snowden och Arktis

Publicerad den 28 augusti 2013

Att nästa veckas besök av president Obama är en historisk händelse är väl känt. Ty det blir den första gången en sittande amerikansk president besöker Sverige. Regeringen Reinfeldt har sålunda all anledning att vara nöjd. Prestigefyllda statsbesök skänker alltid glans och då spelar det ingen roll att Sverige inte var förstahandsvalet utan fick kliva in som ersättare för Ryssland.  Det besöket ställdes som bekant in som följd av Rysslands beslut att ge Edward Snowden tillfällig amnesti.

Men varför väljer president Obama att slösa bort några dagar för att besöka Sverige – ett litet och internationellt ganska betydelselöst land?

Förklaringen från svensk media är att Obama vill prata frihandelsfrågor. Jag har dock svårt att tro på detta. Visst kan en amerikansk president vilja ge Sverige en klapp på axeln för vår kompromisslösa hållning i synen på internationell handel, våra insatser i Libyen och Afganistan och vårt beslut att inte kritisera USA för behandlingen av Edward Snowden. Men att det skulle räcka som förklaring till besöket ser jag som helt uteslutet.

Från min utgångspunkt handlar besöket om något helt annat. Det handlar om geopolitik. Men det är ett stort område så var kommer då Sverige in?

Statsminister Reinfeldt budskap till media att han också bjudit in de politiska ledarna för de andra nordiska länderna: Finland, Norge, Danmark och Island till Obamas besök gav en ledtråd.

ARKTIS!

I takt med de smältande isarna har nämligen intresset för Arktis ökat. Den globala uppvärmningen med minskat istäcke som följd, har gjort det lönsamt att utvinna de väldiga olje- och gastillgångarna som gömmer sig under isarna. Det kan också komma att öppna upp Nordostpassagen för fartygstrafik året runt.

Samarbete kring Arktis sker i olika konstellationer och här bör särskilt det Arktiska Rådet nämnas. Rådet är en mellanstatlig organisation som inrättades 1996. I rådet ingår USA, Canada, Ryssland, Sverige och de andra nordiska länderna, dvs precis de länder som bjudits in av statsminister Reinfeldt till Obamabesöket. Under perioden maj 2011-maj 2013 var Sverige ordförandeland för rådet.

Bakom det officiella syftet med rådet, som uppges vara att hantera miljöfrågor lurar säkerhetspolitiska utmaningar. Dessa är kopplade bland annat till frågor om vad som ska gälla för olje- och gasutvinningen i Arktis – vem ska få utvinna dessa och på vilka villkor – och hur Rysslands krav på att Nordostpassagen ska tjäna som en enhetlig nationell rysk transportled ska bemötas.

Sveriges strategi är att vi ”ska verka för att Arktis förblir ett säkerhetspolitiskt lågspänningsområde.” Men på båda dessa områden är det lätt att se hur USA:s och Rysslands intressen går isär.  Frågan som president Obama rimligen vill ha svar på är om USA här kan räkna med stöd från svensk/nordisk.

Hur Sverige och de andra nordiska länderna ställer sig kan nämligen vara viktigt då det Arktiska rådet mycket väl kan komma att utgöra arenan för hanteringen av dessa konflikter.  Det är vad jag tror samtalet kommer att handla om när dörrarna stängts.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: