VEM SKALL MAN LITA PÅ?

publicerad den 30 april i DI

I en debattartikel (130411) riktar de två moderata riksdagsledamöterna – Henrik von Sydow och Hans Wallmark – kritik mot MP och VP för att de inte ville stödja riksdagens beslut att underkänna kommissionens förslag att införa en Tobinskatt. Skatt är en nationell angelägenhet och EU har inte rätt att vidta åtgärder på detta område. Förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen – på den punkten kan jag bara instämma i den moderata kritiken.

Men det finns en hake – von Sydow och Wallmark har inte stöd av sitt eget parti. Ty redan tidigare i år gav de moderata ledamöterna i EU-nämnden regeringen mandat att ställa sig bakom detta förslag. Detta framgår av de stenografiska uppteckningarna från nämndens möte. Och mandatet gavs också utan att vare sig nämndens ledamöter eller regeringen vid den tidpunkten visste vad skatten skulle innebära för Sverige.

Med riksdagens ja gav den svenske minsistern, strax därefter förslaget sitt bifall i Bryssel, trots att vare sig regeringen eller riksdagen ville ha någon sådan skatt. Men varför säger man då ja till en skatt man ogillar och detta särskilt som effekterna för Sverige vid den tidpunkten fortfarande inte var kända? 

Varför utnyttjade regeringen inte sin makt till att säga nej eller i vart fall villkora sitt ja med att bindande regler för skatten togs fram före beslutet så att man visste hur den skulle påverka Sverige? Varför lät regeringen sig nöja med en till intet förpliktigande protokollskrivning där man utgick från att hänsyn skulle tas till Sveriges intressen vid skattens närmare utformning?

Svaret får vi i regeringens promemoria där det slås fast att den har ”respekt för att en sådan skatt har hög politisk prioritet för flera medlemsstater” och inte vill stå i vägen för att dessa länder ska kunna gå vidare med ett fördjupat samarbete. I samma promemoria gjorde regeringen bedömningen att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Uppenbarligen råder förvirring i de moderata leden och vem skall man då lita på – moderaterna i skatteutskottet, moderaterna i EU-nämnden eller regeringens moderate minister? Eller är det rentutav så att förvirringen är ett medvetet utslag av regeringens politik. I syfte att lugna en alltmer EU-skeptisk väljarkår drivs en linje på hemmaplan genom partivännerna i riksdagen men en helt annan på EU-nivå för att där tillgodose sina ministerkollegers önskemål

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: