Politikens kris eller inte kapitalismens? publicerad den 14 februari

Kapitalismen är i kris! Det var tydligaste budskapet från årets möte med Världsekonomiskt Forum i Schweiz. Vi behöver en mänskligare kapitalism med företag som tänker mer på samhället och mindre på vinst.

 

Men den kritiken är knappast berättigad. Företagen verkar inom ramen för de lagar och regler som politikerna beslutat om. Dessa regler gäller på nationell nivå, ibland på EU-nivå men nästan aldrig på internationell nivå. Det är där problemet ligger.

 

Ty i den globaliserade värld vi befinner oss i, flyttar tillverkning utomlands om de inhemska reglerna leder till ett för högt kostnadsläge. Den företagsledning som inte handlar efter detta riskerar att bli stämd, ty enligt aktiebolagslagen har ledningen som uppgift enbart att bereda ägarna vinst. Det hindrar förstås inte från att enskilda bolag ibland tar hänsyn till det omgivande samhället, men då bara om det ökar företagets vinst.

 

Detta är globaliseringens baksida och dess konsekvenser har blivit allt tydligare: arbetslösheten och nyfattigdomen brer ut sig och de miljömässiga påfrestningar ökar. Politikerna skyller på marknaden och uppmanar företagen att ta ett större samhällsansvar.

 

Hur det skall gå till ger politikerna inget svar på vilket inte är att förvåna sig över. Den som borrar djupare i frågan finner nämligen att krav på samhällsansvar från företagens sida skulle kräva så långtgående förändringar av aktiebolagslagen att den inte längre skulle fungera. Utan att klarlägga vad som menas med samhällsnytta och vad skall väga tyngst – vinst till ägarna eller hänsyn till samhället – hamnar vi i ett moras av godtycke.

 

Att rikta blickfånget mot företagen förskjuter också fokus från det saken egentligen handlar om – politikernas oförmågan att besluta om tydliga regler för företagens handlande – till en fråga om enskilda företageras moral.

 

Ty oavsett hur man ser på saken är det politikerna som bestämmer spelreglerna. Men viljan att använda sig av dessa maktmedel för att genomdriva regler på global nivå som leder utvecklingen i rätt riktning vad gäller exempelvis arbetsvillkoren, har hittills vara svag.

 

Man har avstått från att skicka det tydliga budskapet till de politiska ledarna i de länder som vill delta i det internationella handelsutbytet att om de inte respekterar de värden, som är en förutsättning för mänskligheten, är de inte välkomna in i det globala samarbetet.

 

Kanske har poltikerna avstått från detta för att de i grunden inte bryr sig om dessa frågor. Kanske av rädsla för den kritik ett sådant budskap skulle väcka – protektionism. Men den som tycker att gemensammma regler för ett gott uppförande är samma sak som protektionism måste då förklara hur världen blir bättre när varor från undermåliga produktionsmiljöer tillåts konkurrera ut de som framställts på ett mera hållbart sätt.

 

Istället för kraftfull handling och ett erkännande av det egna ansvaret präglas politiken av ett allt högljuddare moraliserande om företagens agerande. Frågan är därför om det vi ser idag inte är mer av en politisk kris än en kapitalsmens.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: